Bázisiskola

A TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 számú a „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)” II. szakasz című kiemelt projekt3. alprojekt, 6351 számú és „A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának fejlesztése” című téma/témaegység keretében zajlott le egy kutatási-fejlesztési projekt iskolánkban az előző két tanévben, amely az egész napos iskolai tanulásszervezési forma támogatására készült el témaspecifikus formában, elsősorban tanórán kívüli foglalkozások továbbgondolására, korszerűsítésére.bazisiskola

Fontos a gyermekek problémamegoldó képességének a fejlesztése, hiszen az oktatás sikeressége akkor biztosított, ha kellő hangsúlyt fektetünk az említett képesség fejlesztésére.

Az új helyzetekhez való alkalmazkodás korszerű nevelési-oktatási szemléletmódot és módszertant kíván pedagógustól, iskolától. A modulok tervezése, kipróbálása új gondolkodásmódra késztette a kutatás-fejlesztésben részt vevő team-et. A „storyline” módszer „megtanulása”, alkalmazása egy tanulási folyamatban teljesedett ki. Mint ahogy a Gyakorlati életre nevelésben, a tanulók saját tapasztalás útján történő ismeretszerzése van a központban, úgy a pedagógusok is saját tapasztalataik alapján tervezték és változtatták a modulokat.

Az elkészült modulokat első és ötödik osztályban próbáltuk ki. A modulkipróbálások élményközpontú tanítása során sokféle kompetencia, készség, képesség fejleszthető játékos formában. A tanulókkal való együtt tervezés a felfedező tanulásban pozitívan hat a belső motiváció fejlődésére.

A történetmesélés az emberi kultúra egyik alappillére. Köztudott, hogy a mesék és játékosság révén a gyerekek észrevétlenül juttatnak intellektuális és érzelmi gazdagodáshoz, műveltség- és tudásgyarapodáshoz, kedvező irányú személyiségfejlődéshez. Az iskoláskort elérve azonban ebben mind kevesebb részük van a gyerekeknek. Pedig a történetmesélésnek, a meséknek, a szerepjátékoknak nemcsak az óvodában van a helyük, s nemcsak a nyelvi-kommunikációs nevelésben alkalmazhatók. Egy új kísérleti nevelési-oktatási program keretén belül mindez megvalósulni látszik.

Az elkészült modulokban célként szerepelt az is, hogy az iskolák nyitottabbá váljanak a helyi intézmények, vállalkozások felé, és a gyerekek szűkebb-tágabb környezetüket jobban „belakhassák”, megismerhessék az iskola révén. A programokat első és ötödik osztályában délutánonként próbáltuk ki az elmúlt tanévben. Elkészültek a modulok 2. és 6. osztályra is, ezek kipróbálása még nem történt meg.

A bázisiskolai tudásmegosztás a következő lépés, melyben az érdeklődő iskolákkal megosztjuk tapasztalatainkat és lehetőséget biztosítunk számukra a nevelési-oktatási programba való betekintésre, az egyes modulok bemutató foglalkozásokon való hospitálására, műhelymunka és workshop keretében az ismeretek átadására.

   kornyezetineveles

akkreditalt kivalo tehetsegpont

 

tehetseghu 120x90

 

referenciaintezmeny

 

bazisiskola

 

hatartalanul